ՆՁԱԿ
   
 

Մայիսի 20-ը Չափագիտության համաշխարհային օրն է

2019 թ.-ի  կարգախոսն է`
«Միավորների միջազգային համակարգը` հիմնովին ավելի լավ» 

World Metrology Day - 20 May

http://www.worldmetrologyday.org/

Համաշխարհային օրվա կարգախոսը արտացոլում է Միավորների միջազգային համակարգի առաջադեմ բարեփոխումները` հիմքեր ստեղծելով չափումներում հետագա նորամուծությունների համար: Միավորումների միջազգային համակարգը վերանայելու մասին որոշումը ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի մայիսի 20-ին:

Չափագիտության համաշխարհային օրը ընտրվել է 1875 թվականի մայիսի 20-ին Փարիզում`միջազգային դիվանագիտական համաժողովում ստորագրված հայտնի «Մետրական կոնվեցիայի» (Metre Convention) պատվին, որը դարձել է գիտատեխնիկական համագործակցության մասին առաջին միջպետական համաձայնագիրը՝ հիմք դնելով մեկ միասնական միջազգային չափագիտական տարածքի համար:

Մետրական կոնվեցիայի հիման վրա ստեղծվել է չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոն՝ առաջին միջազգային հետազոտական լաբորատորիան, և սահմանվել են չափողական գիտությունների համաշխարհային համագործակցության ու փոխգործակցության շրջանակները և որպես հետևանք՝ այդ գիտությունների ձեռքբերումները արդյունաբերությունում, առևտրային գործունեությունում և հասարակական կյանքում կիրառելը:

Ֆրանսիայում տեղակայված չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում պահպանվում են Միջազգային համակարգի միավորների չափորոշիչները՝ մետրի, կիլոգրամի, իոնացված հետազոտությունների միավորների, էլեկտրական դիմադրության:

 ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

Գիտատեխնիկական գրադարանում առկա չափագիտությանը առնչվող ամսագրերը

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ծանոթանալ ստացված ամսագրերի 2017-2019թթ. հոդվածների համառոտագրերին, իսկ ամբողջ հոդվածը պատվիրել գրադարանի փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման  ծառայության էլ. փոստովedd@innovcentre.am կամ այցելել ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարան, հասցե`ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49/3, 5-րդ հարկ, 504 սենյակ, հեռախոս` 011-236754: 

Национальные стандарты: Информационные указатели
Информация о принятых, измененных, отмененных межго­судар­ственных стандартах и национальных стандартах РФ, правилах стандартизации, классификаторов технико-экономической и социальной информации.
Зарегистрированы поступления:

2017 г. N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2018 г. N: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2019 г. N: 1, 2

Наука и инновации
Научно-практический журнал. Включен в список изданий ВАК по медицине, биологии и инновационной экономике. Выходит ежемесячно.
Зарегистрированы поступления:
2017г. N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
2018 г. N: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12
2019 г. N
: 1

http://library.innovcentre.am/cgi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%2A%3C.%3EK%3D%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%29%2A%28%3C.%3EV%3D08%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EG%3D2017%3C.%3E%5B...%5D%3C.%3EG%3D$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=

Атомная энергия
"Атомная энергия" - научно-технический и теоретический журнал по всем аспектам атомной науки и техники. Выходит ежемесячно.
Зарегистрированы поступления:

2017 г. Т. 122; Вып.1,2,3,4,5,6; Т. 123; Вып.1,2,3,4,5,6
2018 г. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2019 г. N.
1
http://library.innovcentre.am/cgi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%2A%3C.%3EK%3D%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%29%2A%28%3C.%3EV%3D08%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EG%3D2017%3C.%3E%5B...%5D%3C.%3EG%3D$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX= 

Теплоэнергетика
Журнал ставит задачей ознакомление с современным состоянием теплоэнергетической науки и техники в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, с опытом эксплуатации теплотехнических установок и состоянием научно-исследовательских и опытных работ в СНГ, решением наиболее важных научно-технических проблем в области теплоэнергетики. Выходит ежемесячно.
Зарегистрированы поступления:
2017 г. N: 1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12
2018 г. N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2019 г. N: 1, 2
http://library.innovcentre.am/cgi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%29%2A%28%3C.%3EV%3D08%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EG%3D2017%3C.%3E%5B...%5D%3C.%3EG%3D$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=

Ձեզ հետաքրքրող գրականությունից կարող եք օգտվել կատարելով թեմատիկ որոնում  գրադարանի էլեկտրոնային գրացուցակում, ծանոթանալ գրադարանի բաժանորդագրության ցանկին և լիատեքստ տվյալների բազաներին, ինչպես նաև ացելելով ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարան:  

 «ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ
http://www.innovcentre.am/hy/,  http://facebook.com/InnovCentre
Տեղեկատվական ապահովման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին,
հեռախոս` 011- 238747,
էլ-փոստ` adasarg@innovcentre.am