Նորամուծության և ձեռներեցության

ազգային կենտրոն

Գյումրու մասնաճյուղ

 

3118 ք. Գյումրի, Շիրակացի 68
Հեռ.` (374 312) 52153
Ֆաքս` (374 312) 59264

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղը իրականացնում է նորարությունների, նորամուծական գաղափարների զարգացման ինկուբացիոն գործընթաց` աջակցելով դրանց առևտրայնացման նախապատրաստման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացմանը, մատուցելով գիտատեխնիկական տեղեկատվական և գրադարանային ծառայություններ:

Text Box: Ամերիկյան անկյուն