ՆՁԱԿ
   
 

Ինովացիոն գործունեություն. Հիմնական տերմիններ

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Փ Ք Օ Ֆ

Հեղինակային իրավունք

(англ. Copyright Law) - պատկանում է մտավոր սեփականության օբյեկտների թվին:   Դա սահմանված կարգի ամբողջություն է , որը կանոնակարգում է հարաբերությունները հետևյալ ուղղություններով.

    • Հեղինակային ճանաչում և գիտության, գրականության, արվեստի պահպանություն,` արտահայտված բանավոր, գրավոր կամ այլ գոյություն ունեցող ձևով, որը թույլատրում է դրանց վերարտադրությունը::
    • Կիրառման կենսակարգի սահմանում (հրատարակում, իրագործում )
    • Հեղինակների անձնական գույքային և ոչ գույքային իրավունքների շնորհում
    • Հեղինակների և այլ իրավասուների իրավունքների պաշտպանություն