ՆՁԱԿ
   
 

Արխիվ

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը կազմակերպում է առկա գրականության «Նոր տեխնոլոգիաներ, ձեռնարկատիրություն, նորարարություն» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին... 


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարանը հրավիրում է այցելել գրադարանում առկա քիմիայի ոլորտին վերաբերող ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարանը հրավիրում է մասնակցելու Հայաստանում հրատարակված քիմիայի ոլորտին վերաբերող նոր գրքերի հեղինակների հետ հանդիպում-քննարկմանը` «Ժամանակակից  քիմիայի հաջողությունները և հրատարակությունները Հայաստանում» խորագրով:

Կարդալ ավելին...


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում աստղագիտության օրվան նվիրված կազմակերպում է գրականության առցանց ցուցահանդես

Կարդալ ավելին...


«100 գաղափար Հայաստանի համար» համահայկական երիտասարդական մրցույթ

Կարդալ ավելին...


2017թ. հոկտեմբերի 23-26-ը Ծաղկաձորում կկայանա «Նորարարությունների կառավարում» III միջազգային երիտասարդական գիտական դպրոցը: 

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի  գիտատեխնիկական գրադարանը Շինարարի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը շինարարության ոլորտում» խորագրով գրականության առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


2017 թվականը ԱՊՀ-ում Ընտանիքի տարի հայտարարվելու  կապակցությամբ Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը կազմակերպում է պարբերաբար համալրվող առցանց տեղեկատվական ցուցահանդես «Հայաստանում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընտանեկան ընկերություններ» խորագրով:

Կարդալ ավելին...


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  գիտատեխնիկական գրադարանը Հանքագործի և մետալուրգի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Նոր տեխնոլոգիաներ: Մետալուրգիա և լեռնահանքային արդյունաբերություն» խորագրով գրականության առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


2017թ. հունիսի 21-ին Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարանը կազմակերպում է «Բնապահպանության ոլորտի նոր հրատարակություններ» խորագրով հանդիպում-քննարկում:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպոււմ է գրադարանում առկա տեղեկատվական նյութերի «Շրջակա միջավայրի պահպանում» թեմատիկ ցուցահանդես`առցանց (on-line) և գրադարանում:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը կազմակերպում է պարբերաբար համալրվող առցանց տեղեկատվական ցուցահանդես «Գիտնականների, գյուտարարների և գործարարների հայտնի հայ ընտանիքները» խորագրով:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը Ընտանիքի միջազգային օրվան նվիրված, ինչպես նաև 2017 թվականը ԱՊՀ-ում Ընտանիքի տարի հայտարարելու  կապակցությամբ կազմակերպում է առկա գրականության «Ընտանեկան բիզնես» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը կազմակերպում է նվիրատվությամբ ստացված էներգետիկայի ոլորտին վերաբերող «ՋՋՌ-440 ռեակտորներով Էներգաբլոկի սարքավորումները և շահագործման ռեժիմները» գրքի շնորհանդեսը և հանդիպում հեղինակների հետ:

Կարդալ ավելին...


Ազգային գրադարանային շաբաթ` նվիրված Հայոց բանակի 25-ամյակին:
«Գիտատեխնիկական գրադարանի տնտեսության տարբեր բնագավառներին վերաբերող տեղեկատվական պաշարները» առցանց (on-line) ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին... 


«Ջրային պաշարների խնայողություն» խորագրով առցանց  ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


17-րդ Միջազգային գործարար աշխատաժողով

Կարդալ ավելին...


«Էլեկտրոնային առևտուր: Սպառողների իրավունքներ» գիտատեխնիկական գրադարանի ամսագրերի առցանց ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


«Բիզնես և նորարարություն» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես 

Կարդալ ավելին...


«Ռազմական գործ» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես

Կարդալ ավելին...


«էներգետիկա» առցանց (on-line) ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


 «Բանկային գործ» թեմատիկ առցանց ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի տեղեկատվական աջակցությունը նորարարությանը և ձեռներեցությանը» խորագրով առցանց տեղեկատվական ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


«Ստանդարտներ: Վստահություն: Նորարարություն» թեմատիկ առցանց ցուցահանդես:

Կառդալ ավելին...


«Զբոսաշրջության տնտեսական և սոցիալական նշանակությունը» թեմատիկ առցանց ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարում է «100 գաղափար Հայաստանի համար» հանրապետական երիտասարդական մրցույթ

Կարդալ ավելին...


«Նորարարություններ շինարարության ոլորտում» թեմատիկ առցանց ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


2016թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը Ծաղկաձորում կկայանա «Նորարարությունների կառավարում» II միջազգային երիտասարդական գիտական դպրոցը: 

Կարդալ ավելին...        


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի աջակցությունը նորարարական ձեռնարկատիրական կրթությանը» խորագրով առցանց (on-line) տեղեկատվական ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


«Շրջակա միջավայրի պահպանում» թեմատիկ առցանց ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


«Ճշգրիտ չափումները որպես որակի և անվտանգության հիմք» թեմատիկ ցուցահանդես

Կարդալ ավելին...


«Մտավոր սեփականության դերը նորարարության և  ստեղծագործական մտքի առաջմղման գործում» թեմատիկ ցուցահանդես

Կարդալ ավելին...


ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն»-ը «Երիտասարդ նորարարների դպրոց» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում ներկայացնում է նոր «Նորարարությունների կառավարում»  կրթական ծրագիրը, որը կմեկնարկի 2016 թ. մայիսի 2-ից:

Կարդալ ավելին... 


Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտության զարգացման հիմնադրամը (ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ) հայտարարում է «Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական աշխատանք-2016» մրցույթ: