ՆՁԱԿ
   
 

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Բանկային աշխատողի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Բանկային գործ» խորագրով ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես:


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  գիտատեխնիկական գրադարանը Ձեռներեցության համաշխարհային շաբաթվան նվիրված անցկացնում է «Տնտեսագիտություն: Բիզնես: Նորարարություն» խորագրով ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես:


 «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը և Ռուսաստանի Գիտության և մշակույթի կենտրոնը համատեղ կազմակերպում են միջպետական ինովացիոն համագործակցության թեմայով գործարար հանդիպում, որը կկայանա  2018թ. նոյեմբերի 7-ին ժամը 11:00-ին :


2018թ. հոկտեմբերի 26-ին, ժամը 14:30-ին Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարանը նախաձեռնում է քննարկում «Գրադարանները թվային միջավայրում: Համագործակցության արդյունավետ հարթակի ձևավորում» թեմայով:


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը Ստանդարտների համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպում է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա ստանդարտացմանը առնչվող ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես:


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում աստղագիտության օրվան նվիրված կազմակերպում է գրականության առցանց ցուցահանդես:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում Շինարարի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Նոր տեխնոլոգիաները շինարարության ոլորտում» խորագրով գրականության առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:


Սույն թվի օգոստոսի 2-ին, ժամը  10։30 «Ն«որամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղը կազմակերպում է «ԱՐՄ-ՌՈՍ» բիզնես ֆորում` «Շիրակի մարզի գործարար ռեսուրսները» խորագրով:


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  գիտատեխնիկական գրադարանը Հանքագործի և մետալուրգի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Նորարարական տեխնոլոգիաները մետալուրգիայի և լեռնահանքային արդյունաբերության մեջ» խորագրով գրականության առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը 2018թ. հուլիսի 10-ին, ժամը 10:00-ին կազմակերպում է մեթոդական սեմինար. «Ժամանակակից գրադարանային վիճակագրություն և մենեջմենթ» թեմայով:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) 2018թ. հունիսի 21-ին, ժամը 14:30-ին Երևանի  2800-ամյա հոբելյանին ընդառաջ կազմակերպում է Երևանին նվիրված նոր հրատարակված գրքերի հեղինակների հետ հանդիպում-քննարկում:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպվոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Շրջակա միջավայրի պահպանում» թեմային առնչվող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:


«Նորարարությունների կառավարում» IV միջազգային երիտասարդական գիտական դպրոց 2018թ. մայիսի 24-27-ը, ք. Ծաղկաձոր 


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Չափագիտության համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպվոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Չափագիտություն» թեմային առնչվող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական հասարակության համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Հեռահաղորդակցություն: Արհեստական ինտելեկտ» թեմային առնչվող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Մտավոր սեփականության համաշխարհային օրվան նվիրված  կազմակերպվոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա մտավոր սեփականությանը վերաբերող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:


 EMERGE  միջազգային  տեխնոլոգիական գիտաժողով


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը Օդերևութաբանի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Օդերևութաբանություն» խորագրով գրականության առցանց (on-line) ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու ամսագրերից:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչության հետ համատեղ 2018թ. մարտի 16-ին ժամը 14:30-ին կազմակերպում է վերջինիս կողմից հայերեն թարգմանված և հրատարակված համաշխարհային բեսթսելերներ հանդիսացող բիզնեսին նվիրված մոտիվացիոն գրքերի ներկայացում - քննարկում:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում Գործարարի օրվան նվիրված  կազմակերպում է բիզնեսի ոլորտին առնչվող ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու համապատասխան գրականությունից:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Հայկական բանակի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Ռազմական գործ» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու ներկայացված գրականությունից:


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Մաքսային աշխատողի միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպում է գրադարանում առկա ամսագրերի «Մաքսային գործ» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես: