ՆՁԱԿ
   
 

Պետական ներդրումային ծրագրեր

Էլ. հասարակություն և նորարարություն մրցունակության համար

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանում մրցունակ էլ. հասարակության ձևավորմանը և ձեռնարկությունների նորարարությանը նպաստում` ենթակառուցվածքների հզորացման և նպաստավոր միջավայրի ապահովման միջոցով: 

Տուրիզմի ենթակառուցվածքներ և տեղական տնտեսության զարգացում

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի հարավային շրջաններում զբոսաշրջության զարգացում ենթակառուցվածքային ծառայությունների բարելավման և ինստիտուցիոնալ կարողության ուժեղացման միջոցով:

Առևտրի խթանում և որակի ենթակառուցվածքներ

Ծրագրի նպատակը

Ընկերություններին արտահանման խրախուսման, ներդրումների ներգրավման և որակի կառավարման ծառայությունների մատուցման բնագավառում ՀՀ կառավարության կարողությունների ամրապնդում ու հզորացում: 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր 

Ծրագրի նպատակը

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի (Ծրագիր) նպատակն է զարգացնել ենթատարածաշրջանային և պետական տրանսպորտային ցանցը, բարելավել ճանապարհային ենթակառուցվածքը, ճանապարհային ցանցի կառավարման կարողությունը և Ծրագրում ընդգրկված ճանապարհների անվտանգությունը:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր 

Ծրագրի նպատակը

Նոր Շիրակ-Արտաշատի խճուղի ճանապարհահատվածների կառուցում, Արտաշատի խճուղին Արտաշատի մայրուղուն կապող հանգույցի կառուցում:

Հայաստանի հարավային երկաթուղու կառուցման ծրագիր

Ծրագրի նպատակը

ՀՀ տրանսպորտային ենթակառուցվածքի` գործող երկաթուղային փոխադրումների ցանցի բարելավում:

 Ծրագրի նկարագիրը

Երկաթուղին սկիզբ է առնելու Գագարին կայարանից և հասնելու է մինչև հարավային սահմանամերձ Ագարակ քաղաքը, հաջորդաբար անցնելով Գավառ, Մարտունի, Կարմրաշեն, Ջերմուկ, Ծղուկ, Տաթև, Կապան և Մեղրի բնակավայրերով: Նոր ուղու երկարությունը 271,1 կմ է:

Շինարարության սկիզբը` 2015թ., շահագործման հանձնում` 2021թ., շահագործման ժամանակահատված` 30 տարի շինարարության ավարտից սկսած:

Թափոնների մեխանիկական եղանակով կենսաբանական մշակման կայանի կառուցում և շահագործում

Ծրագրի նպատակը

ՀՀ-ում կոշտ թափոնների կառավարման (ԿԹԿ) համակարգում թափոնների մեխանիկական եղանակով կենսաբանական մշակման (ՄԿՄ) գործարանի կառուցումն ու շահագործումն է:

 Ծրագրի նկարագիրը

ՄԿՄ թափոնների մշակման այնպիսի տեխնոլոգիա է, որով մասամբ մշակվում են տնային տնտեսությունների խառը թափոնները և մեխանիկական ձևով հեռացվում են թափոնների որոշ մասերը, իսկ մյուս մասերը մշակվում են կենսաբանորեն, թույլ տալով թափոնների մեջ պարունակված ռեսուրսների վերականգնումը և մնացած մասի նվազեցումն ու կայունացումը: Տեխնոլոգիան հիմնականում նախատեսված է կոշտ կենցաղային թափոնների խառնուրդի մշակման համար, սովորաբար նաև ստեղծում են տնային տնտեսություններում տեղում առանձնացման միջոցով գոյացած վերամշակվելիք թափոնների (ապակի, մետաղներ, պոլիէթիլենային նյութեր, թուղթ, ստվարաթուղթ, պլաստմասսա և այլն) հավաքման համար զուգահեռ համակարգեր:  

«Նոյլենդ» պատմահնագիտական և զբոսաշրջության կենտրոնի ստեղծում

Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի նպատակն է Երևանում ստեղծել ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան պատմահնագիտական և զբոսաշրջության կենտրոն:

 Ծրագրի նկարագիրը

Ծրագիրը նախատեսում է հետևյալ հատվածների կառուցում.

  • Նոյան Տապանի կառուցում, որը նախատեսվում է օգտագործել կամ որպես բաց բեմահարթակով ամֆիթատրոն, կամ որպես հյուրանոց:
  • Խանութներ, առևտրի կենտրոններ, ռեստորաններ, հնաոճ գինեգործարան:
  • Գյուղական հատվածում սահմանափակ թվով բնակարանաշինություն:
  • Հողային հատվածում` խաղողի և մրգատու ծառեր:

Շնողի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր 

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի Շնողի ՀԷԿ-ի կառուցումը:

 Ծրագրի նկարագիրը

Շնողի ՀԷԿ-ի գլխամասային հանգույցը կառուցվելու է Ձորագետ և Փամբակ գետերի միավորումից հետո Դեբեդ գետի սկզբնամասում: Նախատեսվում է Շնող ՀԷԿ-ի դերիվացիայի վրա ուղղել Մարց և Կիստում վտակների հոսքերը:

Շնող ՀԷԿ-ի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու տարբերակով:

  1. Հաշվարկային հզորություն – 76 Մվտ.
  2. Էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը- մտ 300 մլն.կՎտ.ժ

Ջերմաղբյուրի երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր 

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի Էներգետիկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի Ջերմաղբյուրի երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցումը:

 Ծրագրի նկարագիրը

Երկրաջերմային էլեկտրակայաններ կառուցելու տեղանքներից մեկը Ջերմաղբյուրն է, որի երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ մոտ 2500-3000 մետր խորության վրա առկա են բարձր ճնշմամբ (20-25 մթն. Ճնշ.) տաք ջրի (մինչև 250oC) պաշարներ: Այդ տվյալների հաստատման դեպքում նշված տեղանքում հնարավոր կլինի կառուցել Հայաստանում առաջին մոտ 25ՄՎտ հզորությամբ երկրաջերմաէլեկտրակայանը:

Սեմյոնովկայի հողմաէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր 

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի էներգետիկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի Սեմյոնովկայի հողմաէլեկտրակայանի կառուցումը:

 Ծրագրի նկարագիրը

Սևանի Սեմյոնովկա լեռնանցքում իրականացված մոնիթորինգի և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայն`

  1. Հաշվարկային հզորություն – 34ՄՎՏ
  2. Էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը – 62,4 մլն.կՎտ.ժ

Լոռիբերդ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի Լոռիբերդ ՀԷԿ-ի կառուցումը Ձորագետի վրա:

 Ծրագրի նկարագիրը

Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի Լոռիբերդ ՀԷԿ-ի կառուցումը Ձորագետի վրա: Լոռիբերդ ՀԷԿ-ի կառուցման ֆինանսավորումը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու տարբերակով:

  • Հաշվարկային հզորություն – 66 ՄՎտ.
  • Էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը – մոտ 200 մլն.կՎտ.ժ:

Երևանի ՋԷԿ II էներգաբլոկի կառուցման ծրագիր

Ծրագրի նպատակը

Երևանի ՋԷԿ-ում 400-450 ՄՎտ հզորությամբ համակցված ցիկլով աշխատող երկրորդ շոգեգազային էներգաբլոկի կառուցում:

 Ծրագրի նկարագիրը

Երևանի ՀՇԳՑ առաջին էներգաբլոկը ամենամրցունակն է Հայաստանի էներգահամակարգի ջերմային էլեկտրակայանների, ինչպես նաև շատ այլ հիդրոէլեկտրակայանների նկատմամբ: Նախատեսվում է Երևանի ՀՇԳՑ 2-րդ էներգաբլոկը աշխատեցնել ՀՀ էներգահամակարգի բազային բեռի գրաֆիկով: Երևանի ՋԷԿ-ում 400-450 ՄՎտ հզորությամբ համակցված ցիկլով աշխատող երկրորդ շոգեգազային էներգաբլոկի կառուցումը պահանջված է` մինչև 2,8-3,1 մլրդ կՎտ.Ժ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ: 

                 Փողոցների, այգիների ավտոմատ լուսավորում արևային մարտկոցների հիման վրա

Ծրագրի նպատակը

Փողոցներում տեղադրել արևային էներգիայով աշխատող լուսատուներ` նվազեցնելով քաղաքային ցանցերի ծանրաբեռնվածությունը և նպաստելով ֆինանսական միջոցների տնտեսմանը:

 Ծրագրի նկարագիրը

Ցերեկային լույսի ընթացքում արևային էներգիան հավաքվում է մարտկոցում, վերածվում է էլետրաէներգիայի արևային մարտկոցներում, և գիշերային ժամերին ապահովում է արտաքին լուսավորությունը: Փողոցային լապտերների արդյունավետ աշխատանքն ապահովվում է դրանք բաց և արևային լույսով լուսավորվող տարածքներում տեղադրելով: