ՆՁԱԿ
   
 

Լիցենզիաներ տրամադրող մարմիններ

 

Առողջապահության բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ Առողջապահության Նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալություն

(+374 10) 289990
(+374 10) 289995

Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

license.dept@moh.am
kabrahamyan@moh.am

 

Գյուղատնտեսության բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ԳՆ «Լիցենզավորման  կենտրոն» գործակալություն

(+37411) 235 502

Երևան, Մամիկոնյանց 39ա

arman.hambardzumyan@minagro.am

 

 

Տնտեսական գործունեության և առևտրի բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ԷՆ Լիցենզավորման  և թույլտվությունների գործակալություն

(+37411)597225

Երևան, Մ. Մկրտչյան 5

analbandyan@mineconomy.am

 

Կրթության բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀԿԳՆ Լիցենզավորման գործակալություն

(374 10) 54-70-23

Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 3

m_movsisyan@edu.am

 

Տրանսպորտի և կապի բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ՏԿՆ Լիցենզավորման  գործակալություն

+374(10) 59-00-70

+374(10) 59-00-75
+374(10) 59-00-71

Երևան, Նալբանդյան 28

license@mtc.am
arayik.stepanyan@mtc.am

romeo.papayan@mtc.am

 

Քաղաքաշինության բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ՔՆ Լիցենզավորման  կենտրոն գործակալություն

+374 11 621763
 +374 11 621761
+374 11 621762

Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

lickentron@mail.ru 

 

Բանկային և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների բնագավառ

 Տրամադրող մարմին

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական կազմակերպությունների լիցենզավորում

+ 374 10 592 559

Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 6

file.cba@cba.am

 

Գործունեության այլ բնագավառներ

Տրամադրող մարմին 

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ ՖՆ Լիցենզավորման գործակալություն

(+37411) 800-365, (+37411) 800-366
(+37411) 800-367
(+37411) 800-368

Երևան, Մելիք Ադամյան 1

samvel.khachatryan@minfin.am

senik.vardanyan@minfin.am

mane.hambardzumyan@minfin.am

lusine.harutyunyan@minfin.am

 

 Տրամադրող մարմին 

Հեռախոս

Հասցե

Էլ. փոստ

ՀՀ  Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

+374 10 584529
ֆ.(374-10) 525 563

Երևան,
Սարյան 22

psrcinfo@psrc.am

 

Էներգետիկա

http://www.psrc.am/am/information-to-investors/license/how-to-get-license/energy

Ջրային տնտեսություն

http://www.psrc.am/am/information-to-investors/license/how-to-get-license/water

Հեռահաղորդակցություն (էլեկտրոնային հաղորդակցություն)

http://www.psrc.am/am/information-to-investors/license/how-to-get-license/electronic-communication

   

 Լիցենզիա ստանալու, վերաձևակերպելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, կասեցնելու, լիցենզիայի և ներդիր(ներ)ի կիկնօրինակը ստանալու, լրացուցիչ ներդիր(ներ) ստանալու և ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև  արդեն իսկ ներկայացված դիմումներին  ի  լրում  փաստաթղթեր  ներկայացնելու  համար  գործում է  էլեկտրոնային համակարգ:

                                                                                                                                                                  *Թարմացվել է 2 հունիս 2016թ.