ՆՁԱԿ
   
 

26-ԳՏՏՄՀԽ - Արձանագրություն

25-ԳՏՏՄՀԽ - Արձանագրություն

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2011թ. մայիսի 19-ի «ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն գործունեության տեղաբաշխված տեղեկատվական համակարգի և  «Տեղեկատվություն ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն գործունեության համար» ԱՊՀ պորտալի ձևով տեղեկատվական ենթակառուցվածք ստեղծելու մասին Համաձայնագիր

ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 2009թ.  մարտի 13-ի որոշումը  ԱՊՀ մասնակից -պետությունների   ինովացիոն ոլորտում  ծրագրերի և նախագծերի գիտատեղեկատվական ապահովման Հայեցակարգի մասին

 Համաձայնագիր գիտատեխնիկական տեղեկատվության միջպետական փոխանակման ոլորտում համագործակցության մասին

ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 2010թ. հունիսի 17-ի  որոշում ինովացիոն ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ծրագրերի և նախագծերի  գիտատեղեկատվական ապահովման հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների ծրագրի մասին

ԱՊՀ մասնակից-պետությունների   ինովացիոն ոլորտում  ծրագրերի և նախագծերի գիտատեղեկատվական ապահովման Հայեցակարգ