ՆՁԱԿ
   
 

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2011թ. հոկտեմբերի 18-ի որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական ծրագիրի մասին

ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 2016թ. մարտի 18-ի  որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական ծրագիրի արդիականացման մասին

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2012թ. մայիսի 30-ի որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական ծրագիրի Օպերատորի կարգավիճակի մասին

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2013թ. մայիսի 31-ի որոշումը  ԱՊՀ արտոնագրերի և ինովացիաների բանկի սեղծման Հայեցակարգի մասին

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2013թ. նոյեմբերի 20-ի որոշումը  Գիտատեխնիկական տեղեկատվության ոլորտում կադրերի մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման միջպետական համակարգի ստեղծման և զարգացման Հայեցակարգի մասին

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2015թ. հոկտեմբերի  30-ի որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական ծրագիրի  միջպետական ինովացիոն պիլոտային նախագծերի ցուցակի հստակեցման մասին

ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 2011թ. սեպտեմբերի 23-ի  արձանագրային որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների գիտատեխնիկական տեղեկատվության ոլորտում կադրերի ուսուցման կարգավիճակի մասին

ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի 2011թ. մայիս 19-ի որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական ծրագիրի նախնական նախագծերի մասին

ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 2010թ. հունիսի 17-ի որոշումը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ինովացիոն ոլորտում մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համագործակցության միջպետական  նպատակային ծրագիրի մշակողի մասին