ՆՁԱԿ
   
 

Աշխարհացույց

Երկիր մոլորակի մայրցամաքների ձեւավորման տեսությունը կարող է հերքվել

Հետազոտողների միջազգային խումբը հայտնագործություն է կատարել, որը կարող է փոխարինել Երկիր մոլորակի մայրցամաքների ձեւավորման ընդունված տեսությանը:
Նախկինում համարվում էր, որ մայրցամաքները ձեւավորվել են սուբդուկցիայի, այսինքն սալերի տեկտոնիկայի հաշվին: Եվ եթե բացենք այս տերմինը, ապա սուբդուկցիան մեկ տեկտոնիկ սալի տեղակայումն է մյուսի տակ: Սակայն այժմ գիտնականները ենթադրում են, որ կայուն իզոտոպների մեթոդը թույլ կտա ավելի ճշգրիտ որոշել մայրցամաքների ձեւավորման գործընթացները:
Աֆրիկայի եւ Սիբիրի լեռների հանքանյութերում ցինկի ու երկաթի իզոտոպները չափելուց հետո պարզվել է, որ դրանց քիմիական կազմը չի համընկնում նրան, ինչը սովորաբար դիտվում է սուբդուկցիայի ընթացքում: Սուբդուկցիայի դեպքում ցինկի եւ երկաթի հարաբերակցությունը կարող է լինել կամ շատ ցածր կամ շատ բարձր, նմուշներում առկա է այնպիսի հարաբերակցություն, ինչպես ոչ սուբդուկցիոն հանքանյութերում: Հետագա հետազոտություններում գիտնականները կարող են դուրս բերել Երկրի մայրցամաքների ձեւավորման նոր, հիմնարար տեսություն: