ՆՁԱԿ
   
 

Հանրությանը գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու, գրադարանային-տեղեկատվական ծառայությունների շրջանակը ընդլայնելու և ժամանակակից տեղեկատվության տեխնոլոգիաների մակարդակն ապահովելու համար, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը մեկնարկել է «Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը» նոր նախագիծը: Այն հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ տարբեր ոլորտների բաց մատչելիության գիտական և մասնագիտական ռուսական լիատեքստ ամսագրերին, որոնք օգտակար կլինեն կրթական, գիտական և նորարարական գործունեության համար:

«Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը»

 

«Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը» - Տնտեսագիտություն-1-ին մաս 

«Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը» - Գյուղատնտեսություն

Գիտատեխնիկական էլեկտրոնային ամսագրեր