ՆՁԱԿ
   
   

Հարցաթերթ

Գործարար\տեխնոլոգիական առաջարկ

11. Տեղեկություններ հեղինակի (ձեռնարկության/կազմակերպության) մասին