ՆՁԱԿ
   
 

2019թ. օգոստոսի 9-ը Շինարարի օրն է  

ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

«ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ
http://www.innovcentre.am/hy/, https://www.facebook.com/InnovCentre
Տեղեկատվական ապահովման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Հեռախոս`011- 238747, Էլ. փոստ`adasarg@innovcentre.am