ՆՁԱԿ
   
 

Միջազգային գիտական կոնֆերանս

2020-04-28 -2020-04-28
Էլիտ Պլազա Բիզնես Կենտրոն
Knowledge-based Society NGO, Europa Donna Armenia
Կոնֆերանս
Գիտական միջոցառումներ