ՆՁԱԿ
   
 

 Նոր գրականություն

Էջը ներկայացնում է բաժանորդագրությամբ ստացված նոր գրքեր և պարբերական  հրատարակություններ  (ոլորտային ընդգրկումը բավականին տարաբնույթ է): 

Էլեկտրոնային ամսագրեր-2021

Գրքեր-2019

Գրքեր-2018

Պարբերական հրատարակություններ


 

Ձեզ ենք ներկայացնում SciNova ծրագրի շրջանակներում մշակված ձեռնարկները

  1. «Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն» 
  1. «Գիտական նորարարության առևտրայնացում»