ՆՁԱԿ
   
 

Հանրությանը գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու, գրադարանային-տեղեկատվական ծառայությունների շրջանակը ընդլայնելու և ժամանակակից տեղեկատվության տեխնոլոգիաների մակարդակն ապահովելու համար, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը մեկնարկել է «Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը» նոր նախագիծը: Այն հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ տարբեր ոլորտների բաց մատչելիության գիտական և մասնագիտական ռուսական լիատեքստ ամսագրերին, որոնք օգտակար կլինեն կրթական, գիտական և նորարարական գործունեության համար:

Նախագիծ

 

Տնտեսագիտություն

 

Գյուղատնտեսություն

 

Ագրոնոմիա

 

Անասնաբուժություն

 

Թեթև արդյունաբերություն

 

Իմունաբանություն

 

Բժշկություն

 

Բնապահպանություն

Գեոէկոլոգիա

 

Սննդի արդյունաբերություն

  

Սննդի տեխնոլոգիա

 

Ավտոմատացում

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

 

Քիմիական արդյունաբերություն

  

Հանքարդյունաբերություն 

 

Նավթ

 

Աստղագիտություն

 

Ռազմական գործ

 

Ռազմական իրավունք

  

Էլեկտրոնիկա

 

Ռադիոէլեկտրոնիկա

 

Էներգետիկա

  

Ատոմային էներգիա

 

Ստանդարտացում

 

Արտոնագրեր

 

Ջրային տնտեսություն

 

Սոցիոլոգիա

 

Ֆիզիկա

 

Փիլիսոփայություն

 

Հոգեբանություն

 

Կրթություն

 

Մաթեմատիկա

 

Մաթեմատիկա-1Քաղաքականություն


Մանկավարժություն և կրթություն


Մանկավարժություն և կրթություն-2