ՆՁԱԿ
   
 

Հանրությանը գիտատեխնիկական տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու, գրադարանային-տեղեկատվական ծառայությունների շրջանակը ընդլայնելու և ժամանակակից տեղեկատվության տեխնոլոգիաների մակարդակն ապահովելու համար, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը մեկնարկել է «Համացանցում բաց մատչելիության ռուսաստանյան գիտատեխնիկական լիատեքստ էլեկտրոնային ամսագրերը» նոր նախագիծը: Այն հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ տարբեր ոլորտների բաց մատչելիության գիտական և մասնագիտական ռուսական լիատեքստ ամսագրերին, որոնք օգտակար կլինեն կրթական, գիտական և նորարարական գործունեության համար:

Նախագիծ

 

Տնտեսագիտություն

 

Գյուղատնտեսություն

 

Ագրոնոմիա

 

Անասնաբուժություն

 

Թեթև արդյունաբերություն

 

Իմունաբանություն

 

Բժշկություն

 

Բնապահպանություն

Գեոէկոլոգիա

 

Սննդի արդյունաբերություն

  

Սննդի տեխնոլոգիա

 

Ավտոմատացում

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

 

Քիմիական արդյունաբերություն

  

Հանքարդյունաբերություն 

 

Նավթ

 

Աստղագիտություն

 

Ռազմական գործ

 

Ռազմական իրավունք