ՆՁԱԿ
   
 

«Ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներ, կառավարում և տարածաշրջանային զարգացում» միջազգային գիտաժողով

2019-09-05 -2019-09-06
Երևան
Երևանում տարածաշրջանային գիտության կովկասյան ասոցիացիա, Հայկական պետական տնտեսագիտական համալսարան
Գիտաժողով
Գիտական միջոցառումներ